PDF Print E-mail
                                                                      RESURSE MATERIALE
 
  • INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
  • Laboratoare de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 2 laboratoare cu calculatoare ; există conectare la Internet .
  • INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
  • INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

NNr.

ccrt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

11.

Săli de clasă /grupă

14/5

1350

22.

Laboratoare (fizică/ chimie, biologie)

1

40

33.

Sală şi teren de educaţie fizică

2/1

110

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1.

Bibliotecă şcolară

2

22

2.

Grupuri sanitare

5

39

3.

Alte spaţii- cancelarii

3

52,5

4.

Arhiva documente şcolare

1

16,8

NNr.

ccrt.

Tipul de spaţiu

Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

11.

Secretariat şi contabilitate

1

12

22.

Spaţiu destinat echipei manageriale

2

22

-          Biblioteca şcolară : Mihăiţa - 4277 volume, Coţofenii din Dos – 3599 volume.

-          Starea clădirilor: BUNĂ

-          Clădiri reabilitate:

  • Şcoala Coţofenii din Dos şi Grădiniţa Coţofenii din Dos în 2003
  • local nou (RICOP) –Mihăiţa în 2004
  • Grădiniţa Potmelţu –utilităţi in 2006
  • Şcoala gimnazială Mihăiţa în 2009.