PDF Print E-mail

scurt istoric

 

În anul 2003, şcoala a fost reabilitată printr-un proiect finanţat de Banca Mondială şi în prezent are 4 săli de clasă, sală de festivităţi, laborator de informatică, bibliotecă, sală de educaţie fizică

În anul 2004 a fost construit un local nou la Şcoala Mihăiţa, prin programul RICOP, care este constituitdin 4 săli de clasă, o sală de educaţie fizică, o cancelarie şi o bibliotecă

În anul 2006, Grădiniţa Potmelţu a fost modernizată, instalându-se centală termică.

În anul 2009 a fost reabilitat localul vechi al Structurii Mihăiţa şi compartimentat astfel încât începând cu 01.01.2010 Grădiniţa cu program normal Mihăiţa îşi desfăşoară activitatea în acest local.

Începând cu 01.01.2005, unitatea şcolară, Şcoala cu clasele I-VIII Coţofenii din Dos, coordonează activitatea următoarelor 5 structuri de învăţământ:

- Structura cu clasele I-VIII Mihăiţa

- Structura cu clasele I-IV Potmelţu

- Grădiniţa cu  program normal Coţofenii din Dos

- Grădiniţa cu  program normal Mihăiţa

- Grădiniţa cu  program normal Potmelţu.

Începând cu anul şcolar 2012-2013, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Dos coordonează activitatea următoarelor structuri de învăţământ:

- Şcoala Gimnazială Mihăiţa (nivel preşcolar, primar, gimnazial)

- Grădiniţa cu program normal Coţofenii din Dos (nivel preşcolar)

- Grădiniţa cu program normal Potmelţ(nivel preşcolar)..

Efectivele unităţii noastre în ultimii ani şcolari au fost următoarele:

  • anul şcolar 2020-2021 -  212 elevi şi preşcolari
  • anul şcolar 2021-2022 - 212 elevi şi preşcolari
  • anul şcolar 2022-2023 - 215 elevi şi preşcolari.